Heavy Construction

The Allen and Greenough is still under construction; so some links may not work quite the way you would expect.Distributives.

136.

Distributive Numerals are declined like the plural of bonus.NOTE: These answer to the interrogative quoténí, how many of each? or how many at a time?1. singulí, one by one 18. octóní déní or duo- 100. centéní
2. bíní, two by two dévícéní 200. ducéní
3. terní, tríní 19. novéní déní or 300. trecéní
4. quaterní ún-dévícéní 400. quadringéní
5. quíní 20. vícéní 500.quíngéní
6. séní 21. vícéní singulí, etc. 600. sescéní
7. septéní 30. trícéní 700. septingéní
8. octóní 40. quadrágéní 800. octingéní
9. novéní 50. quínquágéní 900. nóngéní
10. déní 60. sexágéní 1000. mílléní
11. úndéní 70. septuágéní 2000. bína mília
12. duodéní 80. octógéní 10,000. déna mília
13. terní déní, etc. 90. nónágéní 100,000. centéna mília